Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de websites en diensten van Brasserie The Wing voor consumenten. Brasserie The Wing is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 71162410, bij de Kamer van Koophandel Amersfoort.

Laatst gewijzigd: 2 oktober 2013

Eventuele correspondentie kunt u richten aan:
Brasserie The Wing
Printerweg 41
Amersfoort
3821 AP

Privacy statement

Brasserie The Wing gaat zeer zorgvuldig om met haar klant informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Brasserie The Wing houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Levering

Brasserie The Wing levert uitsluitend tussen 9:00 en 19:30. Op Zondagen wordt niet geleverd, u kunt goederen wel vòòr zaterdag bestellen, maar niet op de desbetreffende zaterdag omdat wij dan niet in staat zijn uw order af te handelen.

Bezorgkosten

Bezorgkosten bedragen € 2,50 per bezorging maar dit bedrag vervalt boven een bestelling van € 15,-

Behandeling persoonsgegevens

Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. Brasserie The Wing verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan eventuele derden die de bezorging faciliteren. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.

Online bestellingen en weigering

Als u online besteld krijgt u in uw opgegeven email-adres een email met een overzicht van de bestelling, Brasserie The Wing is echter altijd gerechtigd om de bestelling alsnog te weigeren, mocht dit het geval zijn dan wordt u op de hoogte gesteld via email of telefoon.

Online betalingen

Brasserie The Wing accepteert momenteel geen online betalingen, enkel contant aan de deur of mits overeengekomen op rekening. Dit omdat afzonderlijke wensen niet kunnnen doorberekend worden in de online prijs.

Klachtenafhandeling

Heeft u klachtend over de service of de goederen van Brasserie The Wing dan kunt u mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of ons bellen. Elke klacht wordt door ons behandeld.

Cookies

Brasserie The Wing gebruikt een techniek genaamd 'Cookies' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat Brasserie The Wing gebruikt is een nummer waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Brasserie The Wing. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

Correctheid van prijzen

Hoewel Brasserie The Wing er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. Brasserie The Wing is niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil.

Intellectueel eigendomsrecht

Brasserie The Wing is een geregisteerd handelsnaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Brasserie The Wing enig onderdeel van Brasserie The Wing te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven.

Aansprakelijkheid

Brasserie The Wing doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. Brasserie The Wing accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.

Brasserie The Wing alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht. © 2000-2013 Brasserie The Wing - Alle rechten voorbehouden